Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Kolme perusasiaa ja niiden todisteet

 Kirjoittanut sheikki Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab at-Tamimi rahimähullaah (1703-1792).
 Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

[Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.]1)

 

 

Sinun tulisi tietää, olkoon Allah armollinen sinulle, että meidän tulisi oppia neljä kohtaa:

 1. Tieto: koostuu Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) tuntemisesta sekä islamin uskon tuntemisesta Koraanin ja Sunnan todisteiden perusteella.

 2. Toimiminen tämän tiedon mukaan.

 3. Toisten ihmisten kutsuminen tähän tietoon (islamiin).

 4. Kärsivällisyys huolimatta vaikeuksista, jotka aiheutuvat siitä, että kutsuu ihmisiä islamiin.

Todiste löytyy Allahin ´äzzä wä gäll sanoista (merkityksen selitys):
"Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen ja kärsivällisyyteen." (Koraani 103)

Ash-Shafi'i rahimähullah sanoi näistä jakeista: "Vaikka Allah ei olisi antanut luoduilleen muuta todistetta kuin tämän suuran, se olisi ollut riittävä todiste."

Al-Bukhari rahimähullaah nimesi erään luvun kirjassaan Sahiih:
"Luku: Tieto ennen puhetta ja toimintaa".

Todisteena on Allahin ´äzzä wä gäll sanat (merkityksen selitys):
"Joten tiedä (oi Muhammad (SAAS)), ettei kenelläkään ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla, ja pyydä anteeksi syntejäsi, ja myös uskovien miesten ja uskovien naisten syntejä. Allah tietää hyvin, missä te kuljette, ja missä te lepäätte (kodeissanne)." (Koraani 47:19)

Ennen puhetta ja toimintaa, Allah ´äzzä wä gäll aloitti ensin tiedolla.


Tiedä, olkoon Allah armollinen sinulle, että jokaisen muslimin, niin miehen kuin naisenkin, tulisi oppia nämä kolme asiaa ja toimia niiden mukaan:

 1. Allah on luonut meidät, antanut meille tarvitsemamme ylläpidon, eikä ole jättänyt meitä ilman ohjausta. Hän on lähettänyt lähettiläänsä meille; hän, joka tottelee häntä (lähettilästä) saa paikkansa Paratiisissa ja hän, joka ei tottele häntä lähetetään Helvettiin. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
  "Todellakin Me olemme lähettäneet teille (oi ihmiskunta) Lähettilään (Muhammad (SAAS)), joka on todistajana teille niin kuin Me lähetimme Faraollekin Lähettilään (Mooses (AS)). Mutta Farao ei totellut Lähettilästä, joten Me rankaisimme häntä ankarasti." (Koraani 73:15-16)

 2. Allah ei hyväksy että Hänen rinnalleen otetaan ketään muuta palvottavaksi, oli kysymys sitten korkeasta enkelistä tai profeetasta, joka oli lähetetty lähettilääksi. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
  "Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

 3. Hänen, joka on kuuliainen Profeetalle (SAAS) ja palvoo Allahia yksin, ei tulisi ottaa ystäväksi niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), vaikka he olisivat hänen lähimpiä sukulaisiaan2). Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
  "Sinä (oi Muhammad (SAAS)) et tule löytämään ihmisiä, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, hankkivan ystäviksi niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään (Muhammad (SAAS)), vaikka nämä olisivat heidän isiään tai poikiaan tai veljiään tai muita sukulaisiaan. Sellaisille Hän on kirjoittanut uskon heidän sydämiinsä, ja vahvistanut heitä lähettämällä heille luotaan hengen (todisteet, valon ja todellisen johdatuksen). Hän päästää heidät Puutarhoihin (Paratiisi), joiden alla virtaa jokia, joissa he saavat ikuisesti asua. Allah on mieltynyt heihin, ja he Häneen. He ovat Allahin seurue. Totisesti, se on Allahin seurue, joka tulee olemaan menestyksellinen." (Koraani 58:22)

Tiedä, johdattakoon Allah sinua kuuliaisuuteen Häntä kohtaan, että hänifijjä on Abrahamin (AS) uskontunnustus, mikä tarkoittaa, että palvoo Allahia yksin puhtaalla uskonnonharjoittamisella. Tämän Allah on määrännyt kaikille ihmisille; ja todellakin Hän loi ihmiset vain tätä tarkoitusta varten. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin). En Minä tahdo heiltä elatusta enkä ruokaa. Totisesti Allah on Elättäjä, Voimakas, Vankka." (Koraani 51:56-58)

"Palvoa Minua" tarkoittaa, että palvelee ja palvoo Allahia 'äzzä wä gäll yksin, ilman kumppaneita.

Mahtavin asia, jonka Allah on määrännyt, on täuhiid (islamilainen ykseys). Suurin asia, jonka Hän on kieltänyt, on shirk (kutsua muita Allahin kanssa). Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Palvokaa Allahia älkääkä liittäkö ketään Hänen rinnalleen (palvottavaksi); ja kohdelkaa hyvin vanhempianne, sukulaisia, orpoja, köyhiä, naapureitanne, jotka ovat sukulaisianne, naapureitanne, jotka ovat vieraita, lähimmäisiänne, matkamiehiä (jotka kohtaatte), ja niitä (orjia), jotka teidän oikea kätenne omistaa. Totisesti, Allah ei pidä niistä, jotka ovat ylpeitä ja pöyhkeitä. Ne, jotka ovat saitoja, käskevät toisiakin saituuteen ja kätkevät, mitä Allah on lahjoittanut heille Anteliaisuudestaan. Uskottomille Me olemme valmistaneet häpeällisen kärsimyksen." (Koraani 4:36-37)

Jos sinulta kysytään: "Mitkä ovat ne kolme perusasiaa, jotka jokaisen muslimin tulee tietää?", vastaa: "Muslimin tulee tuntea Herransa, uskontonsa ja Profeettansa (SAAS)."


Ensimmäinen perusasia: Allahin tunteminen

Jos sinulta kysytään: "Kuka on sinun Herrasi?", vastaa: "Minun Herrani on Allah. Hän on ravinnut minua ja kaikkia muita luotuja siunauksellaan. Hän on minun Jumalani, minulla ei ole muuta jumalaa kuin Hän." Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle, Armeliaalle Armahtajalle, Tuomiopäivän (Ylösnousemuksen päivän) Ainoalle Omistajalle (ja Ainoalle hallitsevalle Tuomarille)."(Koraani 1:2-4)

Kaikki muu, paitsi Allah, on Hänen luomaansa ja minä olen yksi Hänen luoduistaan.

Jos sinulta kysytään: "Kuinka tunnet Herrasi?", vastaa: "Hänen tunnusmerkkiensä ja Hänen luomistyönsä perusteella. Hänen tunnusmerkkejään ovat esimerkiksi yö ja päivä sekä aurinko ja kuu. Hänen luotujaan ovat seitsemän taivasta ja seitsemän maata ja kaikki, mitä on niissä ja niiden välissä." Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Hänen tunnusmerkkiensä joukossa ovat yö ja päivä sekä aurinko ja kuu. Älkää kumartako aurinkoa älkääkä kuuta, mutta kumartakaa Allahia, joka on ne luonut, jos (todella) palvotte Häntä." (Koraani 41:37)

"Todellakin teidän Herranne on Allah, joka loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja nousi sitten Valtaistuimelleen (todella tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen). Hän antaa yön peittää päivän kummankin kiirehtiessä toistensa perässä, ja Hän loi auringon, kuun ja tähdet käskynsä alamaisiksi. Varmasti, Hänelle kuuluu luominen ja käskeminen! Siunattu olkoon Allah, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herra." (Koraanin jakeen 7:54 merkityksen selitys)

"Herra" on palvottu Jumala. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Oi ihmiskunta, palvokaa Herraanne, joka loi teidät ja ne, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte hurskaiksi. (Hän), joka on tehnyt teille maan matoksi ja taivaan katoksi ja lähettänyt taivaasta alas veden (sateen), ja sen avulla tuonut esiin hedelmiä teille ravinnoksi. Älkää sitten asettako kumppaneita Allahille, kun kerran tiedätte." (Koraani 2:21-22)

Ibn Kathiir rahimähullaah sanoi: "Vain näiden kaikkien asioiden Luoja on palvonnan arvoinen."

Joitakin Allahin määräämiä palvonnan muotoja ovat islam (alistuminen/nöyrtyminen), iimään (usko), ihsään (palvonnan täydellistäminen), du'ää‘ (rukous ja nöyrästi pyytäminen), khauf (pelko), ragää‘ (toivo), täwäkkul (luottamus), raghbä (harras halu), rahbä (kunnioittava pelko), khoshuu' (nöyrtyminen), khashiä (pelko), inääbä (katumus), isti'äänä (avuksi huutaminen), isti'äädhä (turvapaikan anominen), istighaathä (avuksi tulemisen anominen), dhäbh (uhraaminen), nädhr (vala).

Nämä, kuten muutkin palvonnan muodot, jotka Allah on määrännyt, ovat kaikki Hänelle tä'äälää. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

Tästä johtuen, jos joku ei suorita jotain näistä riiteistä ainoastaan Allahille, hän on polyteisti (monijumalainen) ja uskoton henkilö. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Joka kutsuu (tai palvoo) Allahin ohella jotain muuta jumalaa, josta hänellä ei ole todistetta, sitten hänen tilintekonsa on vain hänen Herransa luona. Varmasti, äl-kääfiroon (ihmiset, jotka eivät usko Allahiin ja Hänen ykseyteensä, monijumalaiset, pakanat, epäjumalanpalvojat) eivät tule olemaan menestyksekkäitä." (Koraani 23:117)

Rukous ja nöyrästi pyytäminen:
Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Herranne sanoi: 'Rukoilkaa Minua (eli uskokaa Minun ykseyteeni ja pyytäkää Minulta mitä tahansa), niin Minä vastaan teidän (rukoukseenne). Totisesti ne, jotka halveksivat Minun palvomistani (eivät rukoile Minua, eivätkä usko Minun ykseyteeni), tulevat varmasti astumaan Helvettiin nöyryytettyinä.'" (Koraani 40:60)

Todiste perimätiedosta (hädiith): "Nöyrä pyyntö on palvonnan ydin." (At-Tirmidhi)

Pelko:
Vain Allahia yksin tulee pelätä. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Se on vain Saatana, joka ehdottaa teille hänen äulijää‘nsä [kannattajat ja ystävät (monijumalaiset, henkilöt, jotka eivät usko Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä, Muhammadiin (SAAS))] pelkäämistä; joten älkää pelätkö niitä, vaan pelätkää Minua, jos olette (tosi) uskovia." (Koraani 3:175)

Toivo:
Todiste toivosta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano (oi Muhammad (SAAS)): Olen vain ihminen niin kuin tekin. Minulle on ilmoitettu, että teidän Jumalanne on yksi Jumala (Allah). Joten jokainen, joka toivoo tapaamista Herransa kanssa, antakoon hänen työskennellä oikeamielisyyttä, eikä liittää ketään kumppaniksi Herransa palvomisessa." (Koraani 18:110)

Luottamus:
Todiste luottamuksesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Kaksi miestä niistä, jotka pelkäsivät (Allahia ja) joille Allah oli suonut suosionsa, sanoivat: 'Hyökätkää heidän kimppuunsa portin läpi; sillä kun olette sisällä, voitto tulee olemaan teidän; ja luottakaa Allahiin, jos olette todellakin uskovia.'" (Koraani 5:23)

"...Hän, joka luottaa Allahiin, silloin Hän riittää hänelle. Totisesti, Allah saavuttaa tavoitteensa. Todellakin Allah on asettanut kaikille asioille määrän." (Koraanin jakeen 65:3 merkityksen selitys)

Harras halu, kunnioittava pelko ja nöyryys:
Todiste hartaasta halusta, kunnioittavasta pelosta ja nöyryydestä on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"...Totisesti, heillä oli tapana kiirehtiä tekemään hyviä tekoja, ja heillä oli tapana kutsua Meitä toivoen ja peläten, ja heillä oli tapana nöyrtyä Meidän edessämme." (Koraani 21:90)

Pelko:
Todiste pelosta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Mistä tahansa aloitatte (rukouksenne), kääntäkää kasvonne kohti äl-mäsgid-äl-Häraamia, ja missä olettekin, kääntäkää kasvonne sitä kohti (kun rukoilette), jotta ihmiset eivät voisi keksiä moitteita teitä vastaan paitsi ne, jotka ovat väärintekijöitä, joten älkää pelätkö niitä, vaan pelätkää Minua! - Niin että voin täydellistää siunaukseni teille ja jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 2:150)

Katumus:
Todiste katumuksesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Kääntykää katuvina ja kuuliaisina todellisessa uskossa (islamilainen yksijumalaisuus) Herranne puoleen ja alistukaa Hänelle (islamissa) ennen kuin rangaistus teitä kohtaa, (ja) silloin teitä ei tulla auttamaan." (Koraani 39:54)

Avuksi huutaminen:
Todiste avuksi huutamisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sinua (Yksin) me palvomme, ja Sinulta (Yksin) me pyydämme apua (kaikkeen)." (Koraani 1:5)

Todiste perimätiedosta: "Jos tarvitset apua, pyydä nöyrästi Allahilta apua." (At-Tirmidhi)

Turvapaikan anominen:
Todiste turvapaikan anomisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano: 'Anon turvaa ihmisten Herralta (Allahilta), ihmisten Kuninkaalta, ihmisten Jumalalta.'" (Koraani 114:1-3)

Avuksi tulemisen anominen:
Todiste avuksi tulemisen anomisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"(Muista) kun te pyysitte apua Herraltanne ja Hän vastasi teille (sanoen): 'Minä autan teitä tuhannella enkelillä, jotka seuraavat toisiaan.'" (Koraani 8:9)

Uhraaminen:
Todiste uhraamisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano (oi Muhammad (SAAS)): Totisesti, rukoukseni, uhraamiseni, elämäni ja kuolemani kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle. Hänellä ei ole kumppania. Tähän minua on käsketty, ja minä olen ensimmäinen muslimeista." 3) (Koraani 6:162-163)

Todiste perimätiedosta: "Allahin kirous on niiden päällä, jotka uhraavat muille kuin Hänelle." (Muslim)

Vala:
Todiste valoista on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"He (ovat niitä, jotka) täyttävät (heidän) valansa, ja pelkäävät päivää, jonka kauhut leviävät laajalle." (Koraani 76:7)


Toinen perusasia: Islamin uskonnon tunteminen todisteiden kautta

Islam4) on alistumista Allahin Tahtoon Hänen ykseydessään (mikä tarkoittaa, että uskoo vain Allahin olevan palvonnan arvoinen), ja Hänen käskyjensä noudattamista tottelevaisesti. Lisäksi tulee sanoutua irti monijumalaisuudesta ja sen ihmisistä.

Islamin uskonto on kolmessa tasossa:

 1. Islam [islääm] (alistuminen)
 2. Iimään (usko)
 3. Ihsään (palvonnan täydellistäminen)

Jokaisella tasolla on omat pilarinsa.

Ensimmäinen taso, islam, omaa viisi pilaria:

 1. Todistus, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah ja todistus, että Muhammad on Allahin lähettiläs.
 2. Rukousten (äs-saläät) suorittaminen.
 3. Almuveron (äz-zäkäät) maksaminen.
 4. Paastoaminen (äs-saum) ramädaan-kuukauden aikana.
 5. Pyhiinvaellusmatka (äl-hägg) Pyhään Taloon.

Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Allah todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän, ja enkelit ja ne, joilla on tietoa (myös antavat tämän todistuksen); (Hän aina) ylläpitää luotunsa oikeudenmukaisuudessa. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Mahtava, Viisas." (Koraani 3:18)

"Lää iläähä illä Allah" tarkoittaa, että vain Allah on palvonnan arvoinen. "Lää iläähä" (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen) kieltää kaikki jumalat, joita palvotaan Allahin sijaan. "Illä Allah" (paitsi Allah) taas vahvistaa palvonnan Ainoalle Jumalalle. Hänellä ei pitäisi olla kumppania palvonnassa, kuten Hänellä ei ole kumppania Valtakunnassaan. Seuraavat jakeet kuvaavat tätä (merkityksen selitys):
"(Muista) kun Abraham sanoi isälleen ja kansalleen: 'Totisesti, olen viaton siitä, mitä te palvotte, palvon vain Häntä (Allahia Yksin), joka on minut luonut; ja totisesti, Hän tulee johdattamaan minua.' Hän teki siitä [eli lää iläähä illä Allah (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla)] sanan, joka kesti hänen jälkeläistensä joukossa, jotta he voisivat kääntyä takaisin (katua Allahille tai saada muistutuksen)." (Koraani 43:26-28)

"Sano: 'Oi Kirjan ihmiset, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän ja teidän välillä, ettemme palvo muuta kuin Allahia, ja ettemme aseta kumppaneita Hänelle, ja ettei yksikään meistä ota toisia herroiksi Allahin asemasta.' Jos he kääntyvät pois, sanokaa: 'Todistakaa, että olemme muslimeja.'" (Koraanin jakeen 3:64 merkityksen selitys)

Todiste siitä, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs, on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Totisesti, teille on tullut Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) teidän omasta keskuudestanne (jonka tunnette hyvin). Se tekee hänet surulliseksi, että te kärsisitte mitään vahinkoa tai vaikeuksia. Hän (Muhammad (SAAS)) on huolestunut teistä (jotta tulisitte oikeanlaisesti johdatetuiksi, katuisitte Allahille, ja pyytäisitte Häntä antamaan anteeksi teidän syntinne, jotta pääsisitte Paratiisiin ja pelastuisitte Helvetin tulen rangaistukselta); uskoville (hän (SAAS) on) täynnä myötätuntoa, hellä ja armollinen. Mutta jos he kääntyvät pois, sano (oi Muhammad (SAAS)): Allah on riittävä minulle. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä, Häneen minä luotan ja Hän on mahtavan Valtaistuimen Herra." (Koraani 9:128-129)

Todistus, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs, tarkoittaa, että henkilön tulee totella hänen käskyjään ja uskoa siihen, mitä hän kertoo. Samoin tulee välttää mitä hän on kieltänyt ja palvoa Allahia hänen ohjeidensa mukaan.

Todiste rukoilemisesta, almuverojen maksamisesta ja ainoastaan Allahin palvomisesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Eikä heille määrätty kuin että heidän tulisi palvoa Allahia, eikä palvoa ketään muuta kuin Häntä Yksin (pitäytymällä kumppaneiden liittämisestä Hänelle), ja suorittamaan rukoukset ja antamaan almuveroa, ja tämä on oikea uskonto." (Koraani 98:5)

Todiste paastoamisesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Oi te, jotka uskotte! Paastoaminen on määrätty teille, kuten se oli määrätty niille, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 2:183)

Todiste pyhiinvaelluksesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"...Hägg (pyhiinvaellus Mekkaan) Taloon (Kä'bä) on velvollisuus, jonka ihmiskunta on velkaa Allahille, niille, joilla on varaa kustannuksiin (omaan kuljetukseen, ruokaan ja asuinpaikkaan); ja joka ei usko [(kieltää pyhiinvaelluksen Mekkaan), silloin hän ei usko Allahiin], sitten Allah ei tarvitse ketään 'äälämiineistä (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa)." (Koraani 3:97)

Toinen taso, iimään, jakautuu yli 70 osaan, joista korkein on sanoa "lää iläähä illä Allah" eli todistan, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, ja alin on esteiden poistaminen kulkuväylältä. Vaatimattomuus ja kainous ovat yksi uskon osa.

Iimään jakautuu kuuteen pilariin. Usko:

 1. Allahiin
 2. Hänen enkeleihinsä
 3. Hänen kirjoihinsa
 4. Hänen lähettiläisiinsä
 5. Tuomiopäivään
 6. sallimukseen, oli se sitten hyvä tai huono

Todiste, joka osoittaa iimäänin kuusi pilaria, on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Ei äl-birriä (vanhurskautta) ole se, että te käännätte kasvonne itään ja länteen (rukouksissa), vaan äl-birr (vanhurskaus) on sen (luonteenpiirre), joka uskoo Allahiin, viimeiseen päivään, enkeleihin, Kirjaan ja profeettoihin, ja antaa omaisuudestaan, vaikka sitä rakastaakin, sukulaisilleen, orvoille, köyhille ja matkamiehille sekä niille, jotka pyytävät, ja päästää orjia vapaaksi, suorittaa rukouksensa ja antaa almuveroa sekä täyttää, mitä on luvannut, ja joka on kärsivällinen köyhyydessä ja sairauksissa ja sodan aikana. Tällaisia ovat totuuden ihmiset ja he ovat hurskaita." (Koraani 2:177)

Todiste sallimuksesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Totisesti, Me olemme luoneet kaiken qadärin (kaikkien asioiden Jumalallinen ennalta määräytyminen, kuten Sallimuksen Kirjaan on kirjoitettu) mukaan." (Koraani 54:49)

Kolmas taso, ihsään, koostuu vain yhdestä pilarista: "Allahia tulee palvoa kuin jos näkisi Hänet; koska vaikka et näe Häntä, Hän näkee sinut." (Al-Bukhari ja Muslim)

Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Todella, Allah on niiden kanssa, jotka pelkäävät Häntä (pitävät velvollisuutensa Häntä kohtaan), ja niiden kanssa, jotka ovat muhsinuuneja (hyväntekijöitä)." (Koraani 16:128)

"Et sinä (oi Muhammad (SAAS)) tee mitään tekoa etkä lausu mitään osaa Koraanista, ettekä te (oi ihmiskunta) tee mitään tekoa (hyvää tai pahaa), ilman että Me olemme todistajia sille, kun olette tekemässä sitä. Eikä mikään ole piilossa Herraltasi (ei edes) atominkaan painoinen asia (tai pieni muurahainen) maassa tai taivaassa. Ei mikään, mikä on sitä pienempi tai mikään, mikä on sitä suurempi, mutta on (kirjoitettu) Selkeään Kirjaan." (Koraanin jakeen 10:61 merkityksen selitys)

"Luota Mahtavaan, Armeliaaseen, joka näkee sinut (oi Muhammad (SAAS)), kun nouset (yksin yöllä tähäggud rukouksiin), ja kun sinä liikut niiden joukossa, jotka laskeutuvat suulleen makaamaan (Allahille viidessä pakollisessa yhteisrukouksessa). Totisesti, Hän, vain Hän, on Kuuleva, Tietävä." (Koraanin jakeiden 26:217-220 merkityksen selitys)

Todiste perimätiedosta (enkeli Gabrielin (AS) hädiith):
'Umar ibn al-Khattabin (RAA) mukaan, joka sanoi: Eräänä päivänä kun istuimme Allahin lähettilään (SAAS) kanssa, eteemme ilmestyi mies, jonka vaatteet olivat hohtavan valkoiset ja hiukset mustaakin mustemmat; hänessä ei näkynyt merkkiäkään matkustamisesta eikä kukaan meistä tuntenut häntä. Hän tuli joukkoomme ja istuutui Profeetan (SAAS) eteen. Istuen polvet hänen polviaan vasten ja asettaen kämmenet omille reisilleen hän sanoi: "Oi Muhammad, kerro minulle islamista." Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Islamia on se, että todistaa ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah ja että Muhammad on Allahin lähettiläs, suorittaa rukoukset, maksaa almuveron, paastoaa ramädaan-kuukauden ja suorittaa pyhiinvaelluksen Pyhään Taloon, mikäli se on mahdollista." Hän sanoi: "Olet puhunut oikein", ja me olimme hämmästyneitä siitä, että hän kysyttyään sanoi hänen puhuneen oikein. Hän sanoi: "Kerro minulle myös iimäänistä." Hän (SAAS) sanoi: "Se on sitä, että uskoo Allahiin, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä ja viimeiseen päivään ja sallimukseen - sekä hyvään että pahaan." Hän sanoi: "Olet puhunut oikein." Hän sanoi: "Kerro minulle myös ihsäänistä." Hän (SAAS) sanoi: "Se on sitä, että palvelee Allahia niin kuin näkisi Hänet ja vaikka Häntä ei näe, Hän totisesti näkee meidät." Hän sanoi: "Kerro minulle myös 'Hetkestä'." Hän (SAAS) sanoi: "Se, jolta kysytään, ei tiedä siitä enempää kuin kysyjäkään." Hän sanoi: "Kerro minulle sen tunnusmerkeistä." Hän (SAAS) sanoi: "Orjatyttö synnyttää emäntänsä ja näemme paljasjalkaisten, alastomien, rutiköyhien paimenten kilpailevan komeitten rakennusten rakentamisessa." Sitten hän lähti ja minä jäin vielä hetkeksi. Silloin hän (SAAS) sanoi: "Oi 'Umar, tiedätkö kuka kysyjä oli?" Minä sanoin: "Allah ja Hänen lähettiläänsä tietävät parhaiten." Hän (SAAS) sanoi: "Hän oli Gabriel, joka tuli opettamaan teille uskontoanne." (Muslim)


Kolmas perusasia: Profeetta Muhammadin (SAAS) tunteminen

Hän on Muhammad, 'Abdullahin poika, 'Abdulmuttalibin poika, Hashimin poika, ja Hashim on qoraishin klaanista (yksi arabiklaaneista). Arabit ovat Ismailin, Abraham al-Khaliilin pojan, jälkeläisiä, olkoon rauha ja siunaukset hänen (Abrahamin) ja meidän Profeettamme päällä. Hän (SAAS) eli 63 vuotta, 40 vuotta ennen profeetaksi tuloaan ja 23 vuotta profeettana ja lähettiläänä.

Muhammad (SAAS) nimitettiin profeetaksi, kun seuraavat jakeet suurasta Iqra ilmoitettiin hänelle (merkityksen selitys):
"Lue! Herrasi nimeen, joka on luonut (kaiken, mikä on olemassa). Hän on luonut ihmisen verihyytymästä (paksun hyytyneen veren palasta). Lue! Herrasi on kaikkein Anteliain. (Hän), joka on opettanut (kirjoittamisen) kynällä. Hän on opettanut ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt." (Koraani 96:1-5)

Muhammad (SAAS) nimitettiin lähettilääksi, kun seuraavat jakeet suurasta äl-Muddäththir ilmoitettiin hänelle. Hänen kotikaupunkinsa on Mekka. Allah lähetti hänet varoittamaan ihmisiä monijumalaisuudesta ja saarnaamaan Allahin ykseyttä.
"Oi sinä (Muhammad (SAAS)) vaateisiisi kietoutunut! Nouse ja varoita! Herraasi (Allah) ylistä! Puhdista vaatteesi! Pysy kaukana epäjumalankuvista! Äläkä anna mitään saadaksesi lisää (tai älä pidä tekojasi kuuliaisuutena Allahille tai suosiona Hänelle). Ole kärsivällinen Herrasi tähden (suorita velvollisuutesi Allahille)!" (Koraanin jakeiden 74:1-7 merkityksen selitys)

"Nouse ja varoita" merkitys varoittaa monijumalaisuudesta ja saarnaa Allahin ykseyttä. "Herraasi ylistä" todistamalla Hänen ykseyttään, "puhdista vaatteesi" tarkoittaa, pidä tekosi puhtaana monijumalaisuudesta, ja "pysy kaukana epäjumalankuvista" tarkoittaa pysy kaukana kaikesta, mitä palvotaan Allahin sijaan, samoin kuin epäjumalankuvien palvojista sekä kiellä heidät.

Kymmenen vuoden ajan hän saarnasi ihmisille: "Palvokaa ainoastaan Allahia." Sitten hänet nostettiin taivaaseen, jossa viisi rukousta (saläät) määrättiin. Täten hän rukoili Mekassa kolme vuotta. Myöhemmin hänet määrättiin muuttamaan Medinaan.

Äl-higra tarkoittaa muuttoa monijumalaisuuden maasta islamilaiseen maahan. Muutto monijumalaisuuden maasta islamilaiseen maahan (äl-higra) on tälle ummälle (yhteisölle) määrätty velvollisuus ja se on voimassa kunnes Hetki koittaa. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Totisesti, taas niiden kohdalla, jotka enkelit ottavat (kuolemassa), kun he tekivät vääryyttä itseään kohtaan (koska he pysyivät uskottomien keskuudessa vaikka muutto oli pakollinen heille), he (enkelit) sanovat (heille): 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat: 'Me olimme heikkoja ja alistettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja teille, jotta olisitte voineet muuttaa siinä?' Sellaiset miehet saavat asuinpaikkansa Helvetistä – mikä paha määränpää! Paitsi heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät voineet keksiä suunnitelmaa, eivätkä he kyenneet ohjaamaan tietään. Nämä ovat niitä, joille Allah todennäköisesti antaa anteeksi, ja Allah on Anteeksiantava, Laupias." (Koraani 4:97-99)

"Oi palvelijani, jotka uskotte! Varmasti, laaja on Minun maani. Täten palvokaa Minua (Yksin)." (Koraanin jakeen 29:56 merkityksen selitys)

Al-Baghawi rahimähullah sanoi: "Syy tämän jakeen ilmoittamiseen olivat muslimit, jotka jäivät Mekkaan (eivätkä muuttaneet Medinaan), sillä Allah kutsuu heitä uskoviksi (ja houkutteli heitä muuttamaan Medinaan)."

Todiste perimätiedosta: Profeetta (SAAS) sanoi: "Muutto ei koskaan lopu ennen kuin katumus loppuu; ja katumus ei koskaan lopu ennen kuin aurinko nousee lännestä." (Ahmad ja Abu Dawud)

Kun Profeetta (SAAS) asettui Medinaan, muut islamin säännökset määrättiin; näihin kuuluvat almuvero, paastoaminen, pyhiinvaellus, rukouskutsu (ädhään), Allahin puolesta taisteleminen (gihääd), velvoittaminen hyvään ja pahasta kieltäminen sekä kaikki muut islamilaiset rituaalit. Hän (SAAS) vietti kymmenen vuotta tehden näitä, sitten hän (SAAS) kuoli, mutta hänen uskontonsa, islam, pysyy.

Hän ei jättänyt mitään hyvää, jota hän ei olisi ilmoittanut kansalleen, eikä hän jättänyt mitään pahaa, mistä hän ei olisi varoittanut kansaansa. Hyvä, minkä hän ilmoitti, on Allahin ykseys ja kaikki, mitä Allah rakastaa ja mikä miellyttää Häntä. Paha, mistä hän varoitti, on kumppaneiden liittäminen Allahille ja kaikki, mitä Allah vihaa ja inhoaa.

Allah on lähettänyt hänet ihmiskunnalle kokonaisuudessaan. Hän on määrännyt kaikki äth-thäqaläin (ginn ja ihmiset) seuraamaan hänen sanomaansa kuuliaisesti. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano (oi Muhammad (SAAS)): Oi ihmiskunta! Totisesti, minut on lähetetty teille kaikille Allahin - jolle kuuluu taivaiden ja maan valtius - lähettiläänä. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä. Se on Hän, joka antaa elämän ja aiheuttaa kuoleman. Joten uskokaa Allahiin ja Hänen lähettilääseensä (Muhammad (SAAS)), profeettaan, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, joka uskoo Allahiin ja Hänen Sanoihinsa (Koraani, Toora ja Evankeliumi ja myös Allahin Sanaan: 'Ole' ja hän oli, eli Jeesus Marian poika), ja seuratkaa häntä, jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 7:158)

Hänen kauttaan Allah on tehnyt uskonnon valmiiksi ja täydelliseksi. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Todiste Profeetan (SAAS) kuolemasta on Allahin sanoissa (merkityksen selitys):
"Totisesti, sinä (Muhammad (SAAS)) kuolet, ja totisesti, he (myös) kuolevat. Sitten, Ylösnousemuksen päivänä, te tulette kiistelemään Herranne edessä." (Koraani 39:30-31)

Kun ihmiset kuolevat, heidät herätetään henkiin kuolleista. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Siitä (maasta) Me loimme teidät, ja siihen Me tulemme teidät palauttamaan, ja siitä Me tulemme teidät tuomaan esiin jälleen kerran." (Koraani 20:55)

"Allah on tuonut teidät esiin maan (tomusta). Jälkeenpäin Hän tulee palauttamaan teidät takaisin siihen (maahan), ja tuo teidät esiin (jälleen Ylösnousemuksen päivänä)." (Koraanin jakeiden 71:17-18 merkityksen selitys)

Henkiin herättämisen jälkeen he tekevät tiliä Allahille ja heidät palkitaan tai heitä rangaistaan. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Allahille kuuluu kaikki, mikä on taivaissa ja kaikki, mikä on maassa, jotta Hän voisi maksaa takaisin niille, jotka tekevät pahaa sillä, mitä he ovat tehneet (rangaista heitä Helvetissä), ja palkita ne, jotka tekevät hyvää, sillä mikä on parasta (Paratiisilla)." (Koraani 53:31)

Jokainen, joka kieltää henkiin herättämisen, on uskoton. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Uskottomat teeskentelevät, ettei heitä koskaan tulla herättämään henkiin (tilinteolle). Sano (oi Muhammad (SAAS)): Kyllä! Kautta Herrani, epäilemättä teidät tullaan herättämään henkiin, sitten teille tullaan ilmoittamaan (ja palkitsemaan) siitä, mitä te teitte; ja tämä on helppoa Allahille." (Koraani 64:7)

Allah on lähettänyt kaikki lähettiläät kertomaan hyviä uutisia sekä varoituksia. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Lähettiläät, jotka toivat ilosanoman ja varoituksen, niin ettei ihmisillä näiden lähettiläiden jälkeen olisi mitään veruketta Allahia vastaan. Allah on Mahtava, Viisas." (Koraani 4:165)

Ensimmäinen lähettiläs oli Nooa (AS) ja viimeinen oli Muhammad (SAAS); hän on profeettojen Sinetti (tarkoittaa viimeinen). Todiste siitä, että Nooa (AS) oli ensimmäinen lähettiläs, on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Totisesti Me olemme innoittaneet sinua (oi Muhammad (SAAS)) niin kuin Me innoitimme Nooaa ja profeettoja hänen jälkeensä..." (Koraani 4:163)

Joka kansakunnalle, aina Nooan (AS) ajoista Muhammadiin (SAAS) saakka, Allah lähetti lähettilään määräämään ainoastaan Allahin palvontaa ja kieltämään kaikkien epäjumalien palvomisen. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Totisesti, Me olemme lähettäneet jokaisen ummän (yhteisön, kansan) keskuuteen lähettilään (julistaen): 'Palvokaa Allahia (Yksin) ja välttäkää (tai pysykää poissa) taaghooteja (kaikkia vääriä jumalolentoja, eli älkää palvoko taaghooteja Allahin rinnalla).' Sitten niistä joitakin Allah johdatti, ja toisten kohdalla eksytys oli oikeutettua. Joten kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli (totuuden) kieltäjien loppu." (Koraani 16:36)

Allah on kieltänyt koko ihmiskuntaa uskomasta epäjumaliin ja määrännyt heidät uskomaan Häneen.

Ibn al-Qayyim rahimähullah sanoi: "Epäjumala (taaghoot) tarkoittaa mitä tahansa kohdetta, jota kohtaan henkilö ylittää rajansa, olipa kysymyksessä palvonnan tai alistumisen tai kuuliaisuuden kohde."

Epäjumalia (tawäägheet) on useita, mutta niiden pääkohteet voidaan jakaa viiteen ryhmään:

 1. Ibliis (Saatana), kirotkoon Allah hänet.
 2. Henkilö, jota palvotaan ja joka suostuu siihen.
 3. Henkilö, joka kutsuu ihmisiä palvomaan itseään.
 4. Henkilö, joka väittää omaavansa tietoa tulevaisuudesta (ghaib).
 5. Henkilö, joka antaa tuomioita sen mukaan, mikä ei ole Allahilta peräisin.

Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Ei uskontoon pakoteta, totisesti oikea tie on pidetty erillisenä väärästä. Jokainen, joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut luotettavimpaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä." (Koraani 2:256)

Tämä on "lää iläähä illä Allah" merkitys.

Todiste perimätiedosta: "Islam on holvi, rukous on pylväs ja gihääd on sen huippu." (At-Tirmidhi)

Allah tietää parhaiten.


Julkaistu rabii' äl-äwwäl -kuukautena 1419/heinäkuussa 1998
Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille